9.3.11


droga przez wieś —
z każdej strony
wydeptana ścieżka



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz