7.8.17
distant thunder—
I go off the sun-cracked path
on tiptoe 

Trans. Rafał Zabratyński

Haiku po raz pierwszy ukazało się w 1.06.14 na stronie A Hundred Gourds 3:3


Haiga z haiku Marka Sztarbowskiego


28.5.17
kępa stokrotek
rozbijam namiot
naprzeciwko


a bunch of daisies
right on the opposite side
I pitch my old tent
  

Trans. Mateusz Dawiec 

WHA Haiga Contest (05/2017)

 

26.4.17first buds
through the glove's hole
my index fingerpierwsze pąki
przez dziurę w rękawicy
mój wskazujący palec

Trans. Maria Tomczak

 The 152th WHA Haiga Contest