27.11.20

 

sygnał karetki
wybieram twój numer
telefonu8.6.20

 

W Almanachu nr 3, pt. "Ptaki Wędrowne",
wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Haiku
zostały gościnnie umieszczone trzy moje haiku.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Jest mi naprawdę bardzo miło i czuję się zaszczycona.


24.5.20

tej wiosny
tylko moje łzy
nie wyschły3.4.20


Midsummer Eve
the old windmill
swirls the stars

noc świętojańska
stary wiatrak obraca
gwiazdami

Trans. Lech Szeglowski

bird-cherry smell
less and less space
in my room

zapach czeremchy
mój pokój staje się
coraz mniejszy

Trans. Maria Tomczak

violent storm
from under the feet
the way is flowing away

gwałtowna burza
spod stóp 
odpływa mi droga

Trans. Maria Tomczak

after the storm...
to the shore come back
my thoughts

po sztormie...
na brzeg powracają
moje myśli

Trans. Eugeniusz Zacharski
8.3.20The Woodland Chapel (Leśna Kaplica) - John Caple malarstwo


wrócić, nie wrócić?
powtarzam każdą niezmówioną
modlitwę
...
wrócić, nie wrócić?
tyle modlitw
do zmówienia
*
sam na sam...
słowa modlitwy
unosi echo
*
z dala od zgiełku...
szepczę słowa mojej
własnej modlitwy

*
odległy dzwon
w leśnej kaplicy
świergot wróbla

*
wieczorna modlitwa
leśną kaplicę wypełnia
ćwierkanie wróbli

*
rozdroża
za głosem ptaków
do leśnej kaplicy

*
jesienny zmierzch...
zmieniam każde słowo
zmówionej modlitwy

Inspiracje
27.12.19fast train at another station autumn too

Haiku ukazało się na stronie:
 http://brassbellhaiku.blogspot.com/


trans. Rafał Zabratyński