3.1.15


after a quarrel–
our eyes meet
in the keyhole 

Haiku ukazało się w książce Faces and Places,
której autorem jest Don Baird


Wersja polska:

po kłótni –
nasz wzrok spotyka się
w dziurce od klucza 2 komentarze: