1.6.13


tearing-down of home –
my grandpa lifting up
the graven year stonerozbórka domu –
mój dziadek podnosi kamień
z wyrytą datą


trans. Lech Szeglowski


 *
spring stroll
I close and open
the umbrellawiosenny spacer
składam i rozkładam
parasolkę


trans. Rafał Zabratyński


 *
fallen tree
the murmur of a forest stream
among the branchespowalone drzewo
wśród gałęzi szmer
leśnego strumienia

trans. Rafał Zabratyński Haiku zostały opublikowane w A Hundred Gourds 2:3 June 2013


2 komentarze: